Xử lý chất thải nguy hại qua phương pháp sinh học

Xử lý chất thải nguy hại qua phương pháp sinh học

Chất thải nguy hại là một trong số các tác nhân trực tiếp gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Chính vì thế xử lý chất thải nguy hại luôn là mối quan tâm hàng đầu của toàn thể nhân loại, do đó có rất nhiều cách được đưa ra để xử lý chất thải nguy hại mà phương pháp sinh học là một trong những cách đang được áp dụng phổ biến nhất tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

Xử lý chất thải qua phương pháp sinh học chính là sử dụng vi sinh vật để phân hủy, đồng thời biến đổi chất hữu cơ trong chất thải với mục đích làm giảm các nguy cơ gây hại của nó đối với môi trường. Chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được chất thải hữu cơ nguy hại nếu như sử dụng đúng loài vi sinh vật cũng như kiểm soát được quá trình xử lý chất thải một cách hợp lý.

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh học gồm có:

  • Cộng đồng vi sinh vật
  • Quá trình enzyme
  • Nguồn năng lượng (gồm có ánh sáng, phản ứng oxy hóa khử giữa chất hữu cơ và chất vô cơ) và nguồn cơ chất (gồm có CO2 và chất hữu cơ)
  • Tính ức chế và độc tính của cơ chất đối với vi sinh vật
  • Tính có thể phân hủy sinh học của cơ chất

Tuy nhiên, xử lý chất thải nguy hại qua phương pháp sinh học gồm nhiều loại khác nhau, bao gồm:

  1. Các hệ thống thông thường : bùn lơ lửng, hiếu khí, kỵ khí

Do lượng bùn dư sinh ra từ quá trình xử lý chất thải khá lớn nên cần kiểm soát cũng như xử lý chặt chẽ sau khi kết thúc quá trình. Ngoài ra cần chú ý đặc biệt tới hệ thống này việc khử độc tính của chất thải khi tiền xử lý bằng phương pháp hóa học và hóa lý.

  1. Xử lý tại nguồn : dùng xử lý nước ngầm và đất ô nhiễm

Việc xử lý tại nguồn cần nghiên cứu chi tiết đặc tính vùng ô nhiễm, tính chất ô nhiễm, vi sinh vật của vùng đất ô nhiễm. Do đó, khi áp dụng cách thức xử lý tại nguồn chúng ta nên đánh giá tính khả thi của quá trình trước khi nghiên cứu các đặc tính chi tiết của vùng đất bị ô nhiễm, ngoài ra các thông số lý hóa cũng như chế độ dòng chảy của nước ngầm để xác định được hiệu quả của quá trình trước khi tiến hành.

  1. Xử lý bùn lỏng: dùng xử lý bùn với hàm lượng cặn từ 5-50%

Cùng với nước, các chất thải sẽ được trộn đều để tạo ra dạng sệt giúp đồng nhất khối chất thải giúp đẩy nhanh một số quá trình như tăng quá trình giải hấp, tăng cường khí, phá vỡ các hạt, tăng khả năng tiếp xúc giữa chất ô nhiễm cùng vi sinh vật đồng thời giúp cho quá trình bay hơi của chất ô nhiễm diễn ra nhanh hơn.

  1. Xử lý dạng rắn : sử dụng đối với bùn và chất rắn có độ ẩm thấp

Qua phương thức xử lý dạng rắn, bùn thải, chất thải rắn hay đất ô nhiễm có hàm lượng thấp sẽ được kiểm soát chặt chẽ và xử lý một cách nhanh nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *